Φωτογραφικό Υλικό Επικοινωνία

Η Standard αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα 100% την μετακίνηση με σύστημα D.T.D. από και σε οποιοδήποτε σημείο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδικώς. Συνδυασμένη ή απ' ευθείας παράδοση εντός ΕΕ με συγκεκριμένο ραντεβού. Η παράδοση γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας

Θαλασσίως, με Container μέσω διαμετακομιστικών κέντρων αλλά με μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης και με αντιπρόσωπο στην παράδοση

Αεροπορικώς, που είναι και η συντομότερη εκτέλεση εργασίας όπου η παράδοση γίνεται με αντιπρόσωπο.

Είναι απολύτως κατανοητό ότι η παροχή, εντός Ελληνικού εδάφους, οποιασδήποτε μετακινήσεως οικοσκευής - γραφείων - εκθέσεων - ειδικών αντικειμένων είναι ιδανικά πραγματοποιήσιμη με στελέχη της εταιρείας μας, σε όλους τους νομούς της χώρας.

Όσον αφορά την εκτέλεση μετακινήσεων εντός έδρας μας, δηλαδή στο νομό Αττικής ως και εντός Αθηνών, η οργάνωση της Standard είναι τόσο άρτια ούτως ώστε τυχόν μετακινήσεις εξοπλισμού - χρηματοκιβωτίων - μηχανημάτων - εκθεμάτων ή συσκευασία και προώθηση λίγων ή περισσοτέρων αντικειμένων όπου μας δοθεί εντολή αποτελεί ρουτίνα.