Φωτογραφικό Υλικό Επικοινωνία

Η εταιρεία Standard είναι δομημένη έτσι ώστε ομάδες συνεργατών της να οργανώνουν και να παρακολουθούν την κάθε εργασία ξεχωριστά μέχρι την παράδοση στον τελικό προορισμό της. Συγκεκριμένα στον Ευρωπαϊκό χώρο, το 90% των παραδόσεων κατ’ οίκον, πραγματοποιούνται από συνεργάτες μας και το 10% από αντιπροσώπους εταιρείες. Στις υπόλοιπες χώρες, οι παραδόσεις ανατίθενται σε αξιόλογες συνεργάτιδες εταιρείες.

Ευρωπαϊκή Ένωση Τρίτες Χώρες Ασία Αμερική Αφρική Ωκεανία