Φωτογραφικό Υλικό Επικοινωνία

Στις χώρες όπου δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τις τρίτες χώρες όπως π.χ.

κ.α. με κατάλληλο προγραμματισμό χρόνου είναι πολύ εύκολο για την εταιρεία μας να πραγματοποιήσει το D.T.D.

Στις τρίτες χώρες είναι απαραίτητη η τελωνειακή υποστήριξη σύμφωνα με το καθεστώς TIR ή ATA ως εισαγωγή - εξαγωγή αντικειμένων.