Αρχειοθετήσεις

Αρχειοθετήσεις

Η Standard πραγματοποιεί μετεγκατάσταση αρχείων μεγάλων οργανισμών. Με πλήρη καταγραφή των φακέλων ή βιβλίων κατά τη διάρκεια του εγκιβωτισμού τους, μεταφέρει τον ανάλογο όγκο σταδιακά, επανατοποθετώντας το υλικό μεταφοράς μέχρι το συγκεκριμένο ράφι ταξινόμησης αλφαβητικά, σύμφωνα με σχέδιο αποτύπωσης.

Εταιρίες που μας ανέθεσαν την αρχειοθέτησή τους είναι:

  • Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή – βιβλιοθήκη
  • INTRACOM – νομικό τμήμα
  • INTRACOM – οικονομικό τμήμα
  • Καρατζάς – νομικό τμήμα