Βιομηχανικές Μονάδες

Βιομηχανικές Μονάδες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μετεγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων με τη μέγιστη ασφάλεια και με πλήρη ασφαλιστική ευθύνη. Η εμπειρία μας εγγυάται την αρτιότητα στην εκτέλεση της εντολής σας.

Μερικές από τις ήδη περατωθείσες εργασίες αφορούν:

  • SIEMENS
  • INTRACOM
  • Ευφραίμογλου
  • Βαγιωνής
  • Εργοστάσια Βιομηχανικής Ζώνης Κορωπίου