Ειδικά Αντικείμενα

Ειδικά Αντικείμενα

  • Πιάνο με ουρά, πιάνο όρθιο, πιάνο με ξύλινη βάση, πιάνο με σιδερένια βάση
  • Χρηματοκιβώτια, μικρού όγκου και βάρους (προσωπικά) έως μεγάλου όγκου και βάρους (Τραπεζών, εντοιχισμένα ή μη)
  • Μηχανήματα: Laser, Γεννήτριες, κ.α.
  • Εξαερισμοί Βιομηχανικών Μονάδων
  • Αεροτουρμπίνες αεροσκαφών
  • Μοντέλα πλοίων
  • Αρχιτεκτονικές μακέτες

Όλα έχουν τεχνική υποστήριξη μεταφοράς και συσκευασίας.