Προορισμοί

Χάρτης Προορισμών

standard international movers

Χάρτης Προορισμών

Η εταιρεία Standard είναι δομημένη έτσι ώστε ομάδες συνεργατών της να οργανώνουν και να παρακολουθούν την κάθε εργασία ξεχωριστά μέχρι την παράδοση στον τελικό προορισμό της. Συγκεκριμένα στον Ευρωπαϊκό χώρο, το 90% των παραδόσεων κατ’ οίκον, πραγματοποιούνται από συνεργάτες μας και το 10% από αντιπροσώπους εταιρείες. Στις υπόλοιπες χώρες, οι παραδόσεις ανατίθενται σε αξιόλογες συνεργάτιδες εταιρείες.

  • Την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Αμερική
  • Την υπόλοιπη Ευρώπη
  • Ασία
  • Εντός Ελλάδος
  • Αφρική
  • Τοπικές
  • Αυστραλία