Συμβουλές

Standard international movers

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε.

Όταν μας καλείτε, ένας από τους κινούμενους ειδικούς μας, ερευνά τη θέση από την οποία πρέπει να αφαιρεθούν τα αγαθά και καθορίζει όλες τις ακόλουθες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να μεταφέρουμε τα αγαθά.

  • Τόπο προορισμού
  • Δυσκολίες πρόσβασης στους χώρους παραλαβής και παράδοσης
  • Ποσότητα αντικειμένων, όγκο, περιγραφή
  • Γνησιότητα και ποιότητα κατασκευής αντικειμένων, όπως πίνακες, αντίκες, κ.λπ.
  • Αναγκαιότητα ή μη υποβοήθησης έργου, με εξωτερικό ανελκυστήρα ή γερανό
  • Χρόνο: η πληροφορία για τον χρόνο εκτέλεσης του έργου είναι απαραίτητη για τον κατάλληλο προγραμματισμό
  • Ασφαλιστική αξία των αντικειμένων για κάλυψη ενδεχομένου κινδύνου από απρόβλεπτους παράγοντες
  • Ανάγκες γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης, όπως εξουσιοδοτήσεις, τελωνειακές διατυπώσεις, εντολές παροχής
  • Κόστος: σας αφορά και μας αφορά γι' αυτό ρωτήστε μας.