Συνεργασίες

Standard international movers

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργεία)

 • Εξωτερικών
 • Αμύνης
 • Εμπορίου
 • Παιδείας
δ

Διεθνείς Οργανισμοί

 • ΝΑΤΟ
 • ΝΑΜSΑ
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
 • Ευρωπαϊκό Σχολείο
ε

Εταιρείες

 • Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή
 • MICHELIN
 • INTRACOM
 • COSMOTE
 • Αλουμίνιο Ελλάδος (ΠΕΣΙΝΕ)
 • S & B Βιομηχανικά Ορυκτά
 • Δ.Ε.Π.Α.
 • AEGEAN OIL
 • INTRASOFT
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Νομικοί Όμιλοι
ο

Οίκοι Δημοπρασιών

 • SOTHEBY'S
 • CΗRISTΙE'S