Συνεργασίες

Standard international movers

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργεία)

  • Εξωτερικών
  • Αμύνης
  • Εμπορίου
  • Παιδείας
δ

Διεθνείς Οργανισμοί

  • ΝΑΤΟ
  • ΝΑΜSΑ
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
  • Ευρωπαϊκό Σχολείο
ε

Εταιρείες

  • Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή
  • MICHELIN
  • INTRACOM
  • COSMOTE
  • Αλουμίνιο Ελλάδος (ΠΕΣΙΝΕ)
  • S & B Βιομηχανικά Ορυκτά
  • Δ.Ε.Π.Α.
  • AEGEAN OIL
  • INTRASOFT
  • Ναυτιλιακές Εταιρείες
  • Νομικοί Όμιλοι
ο

Οίκοι Δημοπρασιών

  • SOTHEBY'S
  • CΗRISTΙE'S